Životopis

Narozen 23.7.1922 v Albrechtičkách u Nového Jičína. Reálné gymnázium v Příboře do okupace a vyšší s maturitou v Ostravě v době kruté Heydrychiády. Nastupuje bohoslovecká studia ve Vidnavě, končí 1947 v Olomouci.
Poslán do Vizovic, kde byl 26.9. 1948 zatčen a odsouzen na 10 let. Tímto datem začíná řada převýchovných institucí, kriminálů a šachet. Celkem prošel 13 převýchovných ústavů. Nejkrutější byly Bory – s nelidským týráním a pak též nebezpečný úsek čtyř let na Tmavém dole uranové šachty.
Po návratu, víc jak po deseti letech, pracoval ve státním rybářství – 9 let, 6 let duchovní služby a pak, zbaven státního souhlasu, na Dopravních stavbách v Olomouci a 6 let ve velkomlýně v Jeseníku nad Odrou.
Celé období poznamenáno úsilovnou činností s mládeží, neustále i v rizikových úsecích. Exercicie, přednášky, vydávání řady samizdatů, později relace v zahraničním rozhlase.
Ve Fulneku působí v duchovní správě od r. 1967. V letech 1969 – 1971 na fakultě v Olomouci, v duchovní správě ve Velké Bystřici.
V letech 1989 – 1993 přednáší na Universitě Palackého – Bohoslovecké fakultě v Olomouci pedagogiku a katechetiku. Je znám jako neúnavný pracovník s mládeží, hlavním tónem jeho působení je radostná akce vnější i vnitřní. Ostrý odpůrce minulého režimu, jak se to projevuje v nespočetných přednáškách a v publikacích na všech úrovních.
Na jeho práci „Vliv prostředí na utváření osobností“ navazuje praktická výchova obojí mládeže. Jeho jméno na této úrovni je pojmem.
V knize „Střepy jednoho života“ je zmapováno 50 let nesmírného výchovného úsilí. Velká řada přestaveb a úprava mnoha církevních objektů je dokladem pravdivosti věty: „Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně !“