Záblesky z temného dolu

Úvod

Jen ten, kdo dovedl dřít svá kolena o horninu uhlí nebo uranu, kdo na svých ramenou nosil v šichtě tři metry dlouhé bóry (vrtáky), komu brněla zápěstí od sbíječky, může pochopit aspoň něco z prostředí i z činnosti na dole, kde zcela specifickým způsobem zpracovávala osádka, ve které byla celá čtvrtina kněží, čas i to, co bylo k dispozici. Naší neustálou touhou bylo, aby všichni byli jedno. Proto se celý volný čas naplňoval spoluprací se vším, co přivádělo kohokoliv z našich bratří k Bohu. Byly okamžiky, ve kterých bylo možno i zapsat to, co člověk nemínil jen lehce zapomenout.
Tento svazek je celý vyhotoven v těchto tíživých podmínkách a znamená i po čtyřiceti letech kus života. Není to jen zajímavá část autorova života. Odzrcadluje stejně tíživě prožitá léta i ostatních spolubratří. Je to svazek, který obsahuje úvahy, referáty, filozoficko – pedagogické výklady, které byly náplní volného času mezi směnami. Proto v žádném případě nepovažuje nikdo tuto dobu za ztracenou, i když jsme byli těmi posledními, kdo si mohl leccos v životě upravovat nebo diktovat. Tmavý důl ve Rtyni v Podkrkonoší – jinak důl hrůzy a smrti. A přece v něm tolik požehnání.
Originály, které jsou zachyceny na různých cárech papíru tak, jak jej bylo možno zcizit bachařům, zachyceny mikropísmem, načichlých potem bot, ve kterých byly přenášeny, skýtají nyní pravdivý obraz nitra, naplněného živou vírou i láskou, která se musela přelévat do několika oddaných skautských duší. Všechny stránky jsou neseny tou jedinou touhou nemyslet na sebe a dávat bratřím. Je zajímavá i bohatost slohu, který je otištěn bez jakéhokoliv ,zásahu cenzur. Představuje dokumenty kruté krásy kněžského stěsnaného života v podsvětí. Celý život zbaven bloumání, bez naříkání nad ztrátou svobody, nese se myšlenkou, že jestli existuje svoboda v duši, neuskuteční se žádné otroctví, které by nás porobilo.
Celý svazek i každý řádek byl psán mezi životem a skutečnou smrtí. Tolikrát i papír nese otisky těch bratří, které jsme bezduché vynášeli. Nové potvrzení autorovy teorie, že jen to má trvalou hodnotu, co dovedeme s láskou obětovat jiným. Svobodnými nás učiní jedině služba bratřím a sestrám.