Život žabím pohledem

Tato kniha byla zpracována v multimediální podobě na CD-ROM. Zde Vám přináším ukázku zkrácené verze mého úvodního slova z této knihy.