Knihy

Střepy jednoho života

Celá přítomná desetiletí si jakýmsi lehčím způsobem hledíme ukolébat do svého života klid. Často nám ale připomíná již jenom lehké posezení pod smuteční vrbou na hřbitově. Toužíme mít ticho, neradi se vzrušujeme a proto nechceme ani dovolovat, aby kdokoliv cizí nám narušoval naši klidnou hladinu soukromí. Někomu se to podařilo, že celý život odzrcadloval jen klidnou hladinu. Nikde nenajdeme šablonu, která by mohla odpovídat požadavkům dvou jedinců. Tím méně, abychom hledali model, který by vyhovoval všem i našim vzdáleným bratřím.


Dívčiny

Je mnoho spisů, spisků, knih, kilometry básní o ženách, dívkách, o rodinách, o dětech osamělých i dobře vedených, o opuštěných ženách, o rodinách, které drží a o jiných, které se rozpadly. Jedni líčí bláhové scény nebo zlehčují krásu čistého života dívek ještě jako dětí a jiní shrnují své dojmy do vnějších, někdy nečistých kombinací o dívce – o ženě.


Přirozená výchova k vůdcovství

V této práci vycházím ze stavu, jak jej pozorujeme v poslední době. (Všeobecný pohled na přítomné faktory je uveřejněn autorem traktátu: „Faktory růstu a deprivace mládeže v posledních padesáti letech.“ Léto 1993.


Synci

Tato příručka vyrůstá nenápadně z pohybu synků ve Velké Bystřici. V žádném případě nemám v úmyslu přehlušovat jiné spisky, které o podobnou tématiku již projevily zájem. Chci jenom dokumentovat radostnou práci s těmi, kdo ještě i v tomto prostoru nesou v sobě, jak my říkáme, kus nebe – neporušený život čímkoliv, čím ve starším věku člověk ubírá na své aktivitě anebo optimismu.


Záblesky z temného dolu

Jen ten, kdo dovedl dřít svá kolena o horninu uhlí nebo uranu, kdo na svých ramenou nosil v šichtě tři metry dlouhé bóry (vrtáky), komu brněla zápěstí od sbíječky, může pochopit aspoň něco z prostředí i z činnosti na dole, kde zcela specifickým způsobem zpracovávala osádka, ve které byla celá čtvrtina kněží, čas i to, co bylo k dispozici. Naší neustálou touhou bylo, aby všichni byli jedno. Proto se celý volný čas naplňoval spoluprací se vším, co přivádělo kohokoliv z našich bratří k Bohu. Byly okamžiky, ve kterých bylo možno i zapsat to, co člověk nemínil jen lehce zapomenout.


Život žabím pohledem

Tato kniha byla zpracována v multimediální podobě na CD-ROM.