Autor: administrator

  • Střepy jednoho života

    Slovo úvodem Celá přítomná desetiletí si jakýmsi lehčím způsobem hledíme ukolébat do svého života klid. Často nám ale připomíná již jenom lehké posezení pod smuteční vrbou na hřbitově. Toužíme mít […]